Skip navigation.
 

Аспірантура і докторантура

До уваги аспірантів та їхніх керівників!
Аспірантам, які були зараховані 15 вересня, необхідно оформити всі належні звітні документи у відділі аспірантури.
Аспірантам, які були зараховані 1 жовтня, необхідно звітувати на засіданнях кафедри та на засіданні Вченої ради факультету 25.09.2020, 

після чого оформити всі належні звітні документи у відділі аспірантури.

 

Відділ аспірантури та докторантури університету

 

Колектив розробників та викладачів ОП

Список аспірантів

 

Вступ до аспірантури

ПРОГРАМА вступного фахового іспиту

Правила прийому на навчання 

Розклад вступних іспитів 2020 

Теми наукових досліджень 

 

Організація навчального процесу

Розклад занять

 

 

Освітньо-наукова програма "Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива"

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія

Навчальний план на 2020-24 рр.

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Іноземна мова для аспірантів

Філософські засади та методологія наукових досліджень

Сучасні комунікативні технології в освіті на наукових дослідженнях в хімії

Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень  

Фізична хімія конденсованих систем

Фізико-органічна хімія і функціональні матеріали

 

Публікації PhD-студентів хімічного факультету