Skip navigation.
 

Новини

Поздоровляємо наших колег Маркова В.В. та Токарєва В.В. з присудженням наукового ступеня кандидата наук

Наказ Міністерства освіти і науки України

№ 1017 від 27 вересня 2021 р.

 

Рішення спеціалізованих вчених рад

про присудження наукового ступеня кандидата наук

з галузей науки та за науковими спеціальностями (за списком)

ПРИСВОЇТИ:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:


Марков Вадим Вікторович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Токарєв Віктор Володимирович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Перехід на змішану форму навчання

Згідно наказу Ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №0201-1/527 від 18 жовтня 2021 року та рішення Вченої ради хімічного факультету від 18 жовтня 2021 року (протокол № 13), встановити на період до 29.10.21 на хімічному факультеті ЗМІШАНУ форму навчання, а саме: потокові лекції проводити в онлайн режимі з використанням електронних платформ, лабораторні та практичні заняття та лекції в групах до 20 осіб - наживо, в лабораторіях.

Запрошуємо на лекцію видатного вченого проф. Бюхнера!

 

 

7 жовтня 2021 р. о 14:00 всі бажаючі мають унікальну можливість послухати лекцію Prof. R. Buchner (Regensburg University, Germany) "Dielectric Spectroscopy - A versatile tool in solution chemistry" за посиланням https://us02web.zoom.us/j/85957440499?pwd=UUhCUGhscWRLRUk2a1ErYUxSYXlEUT09

Ідентифікатор конференції: 859 5744 0499, Код доступу: 182936

Dielectric Spectroscopy - A versatile tool in solution chemistry

After a short introduction of the basic principles of dielectric spectroscopy in the microwave to terahertz range with particular emphasis on the investigation of liquids, prof. R. Buchner will discuss specific examples studied in his laboratory. The areas of interest will include aqueous electrolyte solutions, ionic liquids and deep eutectic solvents, neurotransmitters, and polymer hydration discussed using  PNIPAM as an example.

 

Prof. Richard BUCHNER (h = 54, Regensburg university, Bayern) is a representative of one of the most well known schools of Physical Chemistry - the school of an emeritus professor Joseph Barthel. Since his postgraduate years, Prof. R. Buchner engaged in the development of approaches and instrumentation in the method of dielectric relaxation spectroscopy for the study of liquids. He is the author of more than 190 articles in top-ranking journals and the direct leader of numerous international collaborations. Laboratory of Prof. R. Buchner exhibits unique equipment, software, and methodologies for processing and analyzing experimental dielectric data. We can rightfully claim that R. Buchner became one of the founders of dielectric relaxation spectroscopy and one of the most famous and productive scientists working in the field of aqueous and non-aqueous solutions, electrolyte and non-electrolyte solutions, micellar systems, etc. 

  

 

З Днем Незалежності, Україно!

Поздоровляємо всіх громадян України, а особливо тих, хто має відношення до вищої освіти, з 30-и річчям рідної держави!

Вітання від адміністрації університету та деканів можна перглянути за посиланням:

https://www.facebook.com/253877431318339/posts/4350759634963411/

 

Всеукраїнський симпозіум з органічної та медичної хімії, присвячений 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова

Шановні колеги,

 

Організаційний комітет з радістю запрошує Вас до участі у Всеукраїнському симпозіумі з органічної та медичної хімії, присвяченому 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова, що проводиться в рамках Всеукраїнської конференції наукових дослідників 2021, яка відбудеться 19 - 25 вересня 2021 року у Львові.

Засідання Симпозіуму проходитимуть 21-22 вересня 2021 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6.

 

Більше деталей ­ у додатку до листа (Перше інформаційне повідомлення).

Також слідкуйте, будь ласка, за розсилкою.

 

З повагою,

Оргкомітет Симпозіуму

До уваги абітурієнтів (магістри) хімічного факультету Каразінського університету!�

Хімічний факультет Каразінського університету проводить набір студентів на навчання за спеціальністю 102 Хімія за освітньо-науковою програмою "Хімія" (ОНП з терміном навчання 1 рік 9 місяців денна форма), за освітньо-професійними програмами "Хімія" (ОПП з терміном навчання 1 рік 4 місяці, денна та заочна форма), та "Фармацевтична хімія" (ОПП з терміном навчання 1 рік 4 місяці, денна та заочна форма). 

 

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенямагістра за всіма освітніми програмами здійснюється:

  1. на основі здобутого ступеню бакалавра за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та фахового вступного випробування (ФВВ) з хімії, а також враховується середній бал додатка до диплому бакалавра за 100-бальною шкалою;
  2. на основі здобутого ступеню магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) або вступного випробування з іноземної мови в Університеті, та за результатами фахового вступного випробування з урахуванням середнього балу додатку до диплому бакалавра.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо результат ЄВІ або вступного іспиту з іноземної мови не менше 100 балів, а оцінка ФВВ - не менше 150 балів.

З програмою ФВВ з хімії можна ознайомитися за посиланнямhttp://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/1206

Важливо(!) прийом електронних заяв розпочався 15 липня і закінчується о 18:00 23 липня 2021 року, з додатковими строками прийому заяв з 15 вересня 2021 року.

 

Детальніше з правилами прийому до університету, а також з переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням: http://start.karazin.ua/page/documenty

 

Контакти:м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4

+38(057)707-51-73

+38(099)644-74-26

Telegram: t.me/MasterChem2021

t.me/chemKhNU

Instagram: chem.karazin

 

До уваги абітурієнтів (бакалаври) хімічного факультету Каразінського університету!

У 2021 р. хімічний факультет Каразінського університету проводить набір студентів на навчання заспеціальністю 102 Хімія за освітніми програмами "Хімія" та "Харчова хімія та харчова безпека".

 

Конкурсний прийом на підготовку бакалаврів здійснюється:

1. Для осіб, які здобули повну загальну середню освіту, на 1 курс - за результатами ЗНО за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки:

  • з хімії (мінімальна кількість балів - 125 (освітня програма "Хімія") та 100 (освітня програма "Харчова хімія та харчова безпека"),
  • з української мови (мінімальна кількість балів - 100),
  • з математики або іноземної мови або біології або фізики або географії або історії України (мінімальна кількість балів - 100).

 

Конкурсний бал для вступу на спеціальність 102 Хімія на базі ПЗСО розраховується за формулою: ((бал ЗНО з хімії)×0,5 + (бал ЗНО з української мови)×0,2 + (бал ЗНО з математики або іноземної мови або біології або фізики або географії або історії України)×0,2 + (бал атестату за 200-бальною шкалою)×0,1)×РК×ГК×СК.

Регіональний коефіцієнт (РК) - 1,02 для конкурсних пропозицій Каразінського університету.

Галузевий коефіцієнт (ГК) - 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2.

Сільський коефіцієнт (СК) - 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться натериторії сіл, у рік вступу, підтверджено відповідною довідкою.

Важливо(!) з 14 липня по 23 липня 2021 року триває прийом електронних заяв на конкурсний відбір.

 

2. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалістана 2 курснавчання заспеціальністю 102 Хімія за освітньою програмою "Хімія"(за контрактом з можливістю переводу на вакантні бюджетні місця після 2-го курсу)- за результатами письмового фахового екзамену з хімії та за результатами ЗНО з української мови та з хімії абоматематики або іноземної мови або біології або фізики або географії або історії України.З програмою екзамену можна ознайомитися за посиланням

http://chemistry.univer.kharkov.ua/uk/node/1206

Важливо(!) з 14 липня по 02 серпня 2021 року триває прийом електронних заяв на конкурсний відбір.

Детальніше з правилами прийому до університету, а також з переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням: http://start.karazin.ua/page/documenty

Додаткову інформацію можна знайти на сайті ХФ:http://chemistry.univer.kharkov.ua/

 

Контакти:м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4

+38(057)707-51-73

+38(099)644-74-26

Telegram: t.me/BakalavrChem2021KarazinUni

t.me/chemKhNU

Instagram: chem.karazin

 

До уваги абітурієнтів хімічного факультету Каразінського університету!

Відеопрезентація хімічного факультету Каразінського тепер в YouTube:  
https://youtu.be/jxyGVTJ7vl8

 

Додаткову інформацію про хімічний факультет можна знайти у додатку

До уваги випускників хімічного факультету!

Терміново потрібен провідний інженер в відділ постачання ДНУ НТК "Інститут монокристалів"

 

За детальною інформацією звертайтесь до заступника декана по роботі з абітурієнтами та випускниками доц. Вітушкіної Світлани Василівни.

ауд. 7-82

Тел.: 707-56-94

chemjob@karazin.ua

Також, актуальними є наступні вакансії: