Skip navigation.

Держбюджетна наукова тематика

Держбюджетні науково-дослідні роботи факультету

15-15-15

2015-2017

Проф. Холін Ю.В.

Нові хемосенсорні системи та наноматеріали на основі органо-кремнеземних гібридів із закріпленими флуорофорами та електроактивними речовинами

22-15-15

2015-2017

Проф. В'юник І.М.

Концептуальні засади прогнозування функціональних властивостей іон-молекулярних систем та молекулярних комплексів

3-15-16

2016-2018

Проф. Мчедлов-Петросян М.О.

Наносистеми та нановпорядковані матеріали: дизайн, фізико-хімічні характеристики, оптимізація умов використання у високих технологіях, медицині,

аналізі

16-15-16

2016-2018

Проф. Юрченко О.І.

Нові засоби, середовища та реагенти для пробопідготовки тарозробки новітніх методик аналізу об'єктів довкілля та техногенних об'єктів