Skip navigation.
 

Пул обладнання хімічного факультету

Пул обладнання та видів робіт (послуг), які виконуються на хімічному факультеті

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна


Хроматомас-спектрометр Shimadzu GCMS QP-2020

Задачі:

- визначення якісного та кількісного складу органічних речовин, розчинників, сумішей, екстрактів;

- визначення молекулярної маси органічних речовин;

- аналіз газових сумішей;

- можливість дериватизації нелетких речовин (взаємодія аналізованого зразку зі спеціальними речовинами, які переводять зразки у летку форму).

Приклади:

- аналіз рослинних олій, у тому числі залишкових кількостей розчинників;

- аналіз жирних кислот;

- аналіз нафтопродуктів;

- визначення домішок в органічних розчинниках;

- аналіз летких продуктів органічних реакцій.

Основні характеристики:

Газ-носій - гелій.

Наявний набір капілярних хроматографічних колонок різної полярності. Можливість split- та splitless-інжектування, наявність відповідних лайнерів. Автосамплер, під'єднання двох колонок одночасно.

Метод іонізації - електронний удар змінної енергії. Діапазон вимірюваних m/z: до 1100 Дальтон.

Визначення молекулярної маси речовини шляхом безпосереднього вводу проби в іонне джерело (direct inlet) для нелетких сполук.


Zetasizer Nano Series ZS Malvern Instruments

 

Призначення.

Аналізатор для визначення розмірів наночастинок, інших колоїдних об'єктів, білків, для вимірювання електрокінетичного потенціалу та молекулярного аналізу методом фотонної кореляційної спектроскопії.

Основні характеристики.

Діапазон вимірювання розмірів частинок: від 0,3 нм до 5 мкм. Виміровання молекулярної маси від 9800 Da до 20 MDa.

Вимірювання електрокінетичного потенціалу для частинок розміром від 3,8 нм до 100 мкм з використанням запатентованої технології.

Приклади.

Аналіз колоїдних розчинів металів, розчинів нановуглецевих частинок, колоїдних розчинів кремнезему, інших колоїдних розчинів, розчинів білків, суспензій ліпосом фосфоліпідів, дослідження природних вод, розчинів поверхнево-активних сполук, емульсій та мікроемульсій, газових емульсій, суспензій.

 

Синтез органічних сполук (комплекс лабораторій)

Розв'язувані задачі.

Можливість синтезу органічних сполук заданої формули: гетероциклічні сполуки, барвники, люмінофори, рідкі кристали, функціональні сполуки з малою молярною масою (білдінг-блоки). Дослідження реакційної здатності органічних сполук.


Методи та підходи.

Метал- та елементоорганічний синтез (бутиллітій, ЛДА, магнійорганічні сполуки, сіліцій-, бор- та фосфоровмісні сполуки), синтез при низьких температурах (до -80ºС), робота в інертному середовищі, використання абсолютних розчинників, вакуумної техніки (до 0.1 мм рт. ст.), окислення (CrO3, MnO2, H2O2), відновлення (NaBH4, LiAlH4, (Fe, Sn, Zn)/HCl), вакуумна та фракційна перегонка, генерування газів та робота з ними (H2S, HCl, H­2, SO2, CO2, С2Н2, Cl2 та інші), робота в інертному середовищі (аргон, азот), широкий спектр використовуваних розчинників, можливість синтезувати та очищувати як тверді, так і рідкі речовини.


Обладнання.

Ротаційні випаровувачі: Buchi Rotavapor R-3, IKA RV8, IKA RV05.

 

 

 

Механічні мішалки: VELP Stirrer ES, IKA RW20, WiseStir HS-100D та інші.

 

Магнітні мішалки: VELP ARE, AREX, AREC, IKA C-MAG, IKA RCT basic, RIVA 03.6, RIVA 04.4.

 

 

Вакуумні насоси:

- мембранні Buchi V-500 (8 мбар), Buchi V‑700 (8 мбар), Welch-IlmVac MPC 201T (2 мбар), Welch-IlmVac MPC 301Z (8 мбар), RIVA НМ4;

 

 

 

 

 

- ротаційні масляні Robinair RA 15301-E (0.01 мм рт. ст.), ВН‑461М (1 мм рт. ст.), РВН‑20 (1 мм рт. ст.);

- система водоструменевих насосів з замкненим циклом води на базі свердловинного насосу БЦПЭ 0.5-25У (10 мм рт. ст.).

 

Балони з аргоном (40 л, 150 атм).

 

 

Обладнання для охолодження: холодильні камери, кріостат LOIP FT-311-80, кригогенератор, рідкий азот.

 

 

Нагрівальне обладнання: електроплитки; колбонагрівачі LTHS‑100, LTHS‑500, LTHS‑2000; WiseTherm; промислові фени Bosch PHG 630 DCE; сушильні та муфельні шафи; газові пальники.

 

Тонкошарова та колонкова хроматографія.

 

Високий рівень безпеки (системи оповіщення, пожежної безпеки та індивідуального захисту): системи пожежогасіння «Буран», порошкові та вуглекислотні вогнегасники ВП‑5, ВП-45, ВП‑90, ВВК‑2, протигази ГП‑7.

 

 

Системи фракційної перегонки та підготовки безводних розчинників.

 

Приклади отримуваних молекул. Публікації