Skip navigation.
 

Вісник ХНУ Серія Хімія

Власний сайт Вісника ХНУ. Серія Хімія

 

Вимоги щодо оформлення та подачі рукописів до Вісника ХНУ. Серія Хімія

 

Вісник публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства. Видається з 1935 року; перший номер було видано під назвою „Труди інституту хемії". У Віснику публікуються огляди та оригінальні статті провідних спеціалістів і молодих вчених Харкова, інших міст України та зарубіжжя українською, російською та англійською мовами. Всі статті обов'язково рецензуються. Журнал реферується в „РЖ Химия" (Росія) та „Chemical Abstracts" (США). Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів. 

 

Видання є фаховим в галузі хімічних наук (наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21563-11463Р від 27.07.2015. 

Виходить 1-2 рази на рік.

 

Відповідальний редактор д.х.н., проф. О.І. Коробов.

Відповідальний секретарь А.Б. Захаров

Адреса редакції:

хімічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

пл. Свободи, 4,

61022 Харків

Україна

тел. +38 (057) 707-51-29

 

e-mail: a.korobov@karazin.ua