Skip navigation.
 

Теми науково-дослідних робіт

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Фізична хімія розчинів. Термодинаміка сольватації, дисоціації та комплексоутворення у водних, змішаних водно-органічних та неводних розчинах, включаючи організовані розчини. Розчинність електролітів та неелектролітів. Шкали pH у неводних розчинах. Функціонування індикаторних електродів у неводних середовищах.

Дослідження таутомерії, молекулярних спектрів поглинання, сольватації, та впливу розчинника на кислотно-основні рівноваги за допомогою квантово-хімічних методів.

Кислотність та іонні рівноваги у ліофільних нано-розмірних дисперсних системах (прямих та зворотних міцелярних розчинах колоїдних ПАР, мікроемульсіях, суспензіях ліпосом, молекулярних щіток, розчинних поліелектролітів, тощо). Іонні рівноваги у супрамолекулярних системах, включаючи розчини циклодекстринів, краун-етерів, криптандів, каліксаренів, дендримерів та інших.

Вивчення агрегативної стійкості нанорозмірних дисперсій фуллеренів та детонаційних діамантів у водних та неводних середовищах.

Тема поточної науково-дослідної роботи кафедри фізичної хімії (спільно з кафедрами хімічного матеріалознавства та неорганічної хімії): «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ КЕРУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ.» (керівник - проф. М. О. Мчедлов-Петросян, відповідальний виконавець - проф. О. І. Коробов). Фінансування: держбюджет, тема 3-15-19.