Skip navigation.

Інформація для студентів та викладачів

1. Навчально-методичні матеріали кафедр  

2. Стандарти вищої освіти України  

3. Правила призначення і виплати стипендій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

4. Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

5. Розклад занять в весінньому семестрі 2017/2018 навчального року (денне відділення)

5.1 Перший курс   

5.2 Другий курс 

5.3.Третій курс 

5.4 Четвертий курс 

5.5 П'ятий курс

Спеціалізації хімічного факультету

Спеціалізація "Екогеохімія нафти та газу"

5.6 Шостий курс 

6. Навчальні плани на 2017/18 навчальний рік. Денне відділення

7. Навчальні плани на 2017/18 навчальний рік. Заочне відділення

8. Матеріали ДЕК

8.1 Розклад роботи ДЕК в 2017 р.

8.2 Програма державного екзамену за ОКР "Бакалавр"

8.3 Типові задачі державного екзамену за ОКР "Бакалавр"  

8.4 Методичні вказівки з оформлення кваліфікаційної (курсової) роботи

8.5 Бланк завдання

8.6 Форма оцінювання