Skip navigation.
 

Наукові семінари на хімічному факультеті

ОГОЛОШЕННЯ

31 січня 2019 р. о 15.15 в ауд. 7-79

відбудеться засідання семінару хімічного факультету

 

На порядку денному:

1) о 15.15 доповідь ЗВЯГІНА Євгена Миколайовича за матеріалами кандидатської дисертації. Тема: «Синтез полінітрогено­вмісних гетероциклічних комплексонів з використанням методів клік-хімії»Науковий керівник: член-кор. НАН України, д.х.н., проф. Чебанов Валентин Анатолійович;

2) о 16.00 доповідь ЗЕМЛЯНОЇ Наталії Ігорівни за матеріалами кандидатської дисертації. Тема: «Конденсовані гетероцикли - про­дукти взаємодії аліфатичних єнонів з 3-аміно-1,2,4‑триазолом та 5‑амінопіразолом». Науковий керівник - д.х.н., проф. Ліпсон Вікторія Вікторівна.

Запрошуються усі зацікавлені.

 

ОГОЛОШЕННЯ

29 листопада 2018 р. о 15.15 в ауд. 7-79

відбудеться засідання семінару хімічного факультету

 

На порядку денному:

1) о 15.15 доповідь ВОДОЛАЖЕНКО Марії Олександрівни за матеріалами кандидатської дисертації. Тема: «Однореакторна послідовна взаємодія 1,3-дикарбонільних СН-кислот з N,Nдиметилформаміду диметилацеталем та метиленактивними нітрилами»Керівник - к.х.н.,старший дослідник Горобець Микола Юрійович.

2) о 16.00 доповідь МАРКОВА Вадима Вікторовича за матеріалами кандидатської дисертації. Тема: «Кiлькiснi залежностi структура речовини - характеристики розподiлу в двофазних та нанодисперсних системах»Керівник - к.х.н. О.П. Бойченко.

Запрошуються усі зацікавлені.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

8 листопада 2018 р. о 15.15 в ауд. 7-79

відбудеться засідання семінару хімічного факультету

 

На порядку денному - доповідь к. х. н. ПАЛЬЧИКОВА Віталія Олександровича за матеріалами докторської дисертації. Тема: «Оксазагетероциклічні та відкриті гетероатомні сполуки на основі епоксидних похідних» (спеціальність 02.00.03 - органічна хімія). Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Науковий консультант - д.х.н., проф., чл.-кор. НАНУ В.А.Чебанов.

Запрошуються усі зацікавлені.    

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

30 жовтня 2018 р. о 15.15 в ауд. 7-79

відбудеться засідання семінару хімічного факультету

 

На порядку денному - доповідь А. Ідріссі (Університет Ліля, Франція) на тему «Hydrogen bonding interactions in ionic liquidsand in their mixtures with molecular solvents».

Запрошуються усі зацікавлені.

 

 

Abstract 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

18 жовтня 2018 р. о 15.15 в ауд. 7-79

відбудеться засідання семінару хімічного факультету

 

На порядку денному - доповідь Король Наталії Іванівни за матеріалами кандидатської дисертації «Електрофільна гетероциклізація ненасичених похідних 1,2,4-триазол-3-тіону» (спеціальність 02.00.03 - органічна хімія). Робота виконана в Ужгородському національному університеті. Керівник - доц. М.В.Сливка.

Запрошуються усі зацікавлені.