Skip navigation.
 

Завідувач відділу, заступник завідувача відділу, молодший науковий співробітник, НДІ мікрографії, м.Харків, 03 лютого 2020р.

Завідувач відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

Графік роботи: повний робочий день. Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет.

Основні вимоги до кандидата:

 • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

 • стаж роботи не менше 10 років;

 • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;

 • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;

 • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.

Основні вимоги щодо посади:

 • здійснення організаційно-технічного керівництва роботою відділу;

 • забезпечення виконання науково-дослідних робіт відділу згідно з Тематичним планом наукових робіт;

 • проведення дослідження та випробування нових матеріалів та засобів з метою впровадження у технологічні процеси;

 • підготування статей до публікацій, участь у роботі семінарів, конференцій;

 • розроблення перспективних та календарних планів робіт за тематикою відділу;

 • внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків досліджень у відділі;

 • надання відгуків на науково-технічну документацію, що надходить від суміжних відділів, а також сторонніх організацій.

Заступник завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

Графік роботи: повний робочий день. Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет.

Основні вимоги до кандидата:

 • бажано - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) ;

 • бажано -стаж роботи не менше 10 років;

 • бажано - наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;

 • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;

 • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.

Основні вимоги щодо посади:

 • здійснення організаційно-технічного керівництва роботою відділу;

 • забезпечення виконання науково-дослідних робіт відділу згідно з Тематичним планом наукових робіт;

 • проведення дослідження та випробування нових матеріалів та засобів з метою впровадження у технологічні процеси;

 • підготування статей до публікацій, участь у роботі семінарів, конференцій;

 • розроблення перспективних та календарних планів робіт за тематикою відділу;

 • внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків досліджень у відділі;

 • надання відгуків на науково-технічну документацію, що надходить від суміжних відділів, а також сторонніх організацій.

Молодший науковий співробітник відділу досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації.

Графік роботи: повний робочий день. Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет.

Основні вимоги щодо посади. Кандидат повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази вищих організацій та чинні організаційно-розпорядні документи НДІ мікрографії, національну систему стандартизації;

 • нормативно-правові акти, які визначають засади та основні напрямки створення і розвитку страхового фонду документації України;

 • порядок та правила проведення науково-дослідних робіт, а також робіт із стандартизації і науково-технічної інформації, у тому числі тих, що передують розробці нормативних документів;

 • директивні, керівні і методичні матеріали про порядок розроблення, оформлення, затвердження, видання національних стандартів та інших документів із стандартизації, а також порядок надання їм чинності;

 • правила оформлення технічних звітів та інших звітних документів;

 • наукові методи проведення дослідних робіт;

 • порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів, основи діловодства;

 • сферу діяльності НДІ мікрографії та відділу;

 • наукові методи проведення дослідних робіт, методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок;

 • чинні системи оплати праці та форми матеріального стимулювання;

 • порядок укладання та виконання договорів і угод;

 • правила та норми з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

За детальною інформацією звертайтесь до заступника декана по роботі з абітурієнтами та випускниками доц. Вітушкіної Світлани Василівни.

К. 7-82

Тел.: 707-56-94

chemjob@karazin.ua