Skip navigation.
 

Співробітники

Викладачі кафедри прикладної хімії

 

Чебанов Валентин Анатолійович

завідуючий кафедрою прикладної хімії, доктор хімічних наук, професор,член-кореспондент НАНУ

www.chebanov.org

chebanov@karazin.ua

Тел.: (057)7075570

Кімн. 7-81

Наукові інтереси: Основні наукові інтереси пов'язані з хімію гетероциклічних сполук, зокрема з багатокомпонентними та однореакторними реакціями, керуванням їх позиційною та регіоселективністю, використанням некласичних методів активації - мікрохвильового та ультразвукового випромінювання. Розробка нових синтетичних підходів для вирішення завдань комбінаторної хімії та хімії молекулярного різноманіття. Дослідження фото- та радіохромних органічних сполук, органічних та неорганічних комплексонів и сорбентів.

 

Черановський Владислав Олегович

доктор фіз.-мат. наук, професор

cheranovskii@karazin.ua

Тел.: (057)7075171

Кімн. 7-89А

Наукові інтереси: Квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики.

 

Вітушкіна Світлана Василівна

кандидат хімічних наук, доцент

vitushkina@karazin.ua

Тел. (057)7075694

Кімн. 7-82

Наукові інтереси: Синтез та дослідження змішано-лігандних комплексів d-металів на основі 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолату та гетероциклічних діамінів; комплекси d-металів з псевдогалогенідними аніонами.

 

Комихов Сергій Олександрович
кандидат хімічних наук, доцент
sserg.ko@gmail.com
Тел.: +38 (057)7075131
Кімн. 7-80A
Наукові інтереси: хімія гетероциклів, 1,4-дигідроазини та їх функціоналізація, мікрохвильовий синтез, спектральні методи.

 

Кравченко Андрій Васильович

кандидат хімічних наук, доцент

a.v.kravchenko@karazin.ua

Тел.: (057)7075352

Кімн. 7-84

Наукові інтереси: Електросинтез нових синтетичних металів та напівпровідників, дослідження будови, спектральних, магнітних та провідних властивостей.

 

Красноперова Алла Петрівна

кандидат хімічних наук, доцент

alla.p.krasnopyorova@karazin.ua

Тел.: (057)7075431

Кімн. 0-8

Наукові інтереси: Физична хімія розчинів, радіохімія, радіоекологія.

 

Єфімов Павло Вікторович

старший викладач

pavel.v.efimov@karazin.ua

Тел.: (057)7075198

Кімн. 7-83

Наукові интереси: Сольватація та комплексоутворення в неводних розчинах. Хемометрика.

 

Кравченко Олексій Андрійович

кандидат хімічних наук, доцент

alekseykravch@ukr.net

Тел.: (057)7075131

Кімн. 7-80А

Наукові інтереси: Квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики.

 

Ткаченко Володимир Володимирович
кандидат хімічних наук, старший викладач
v.v.tkachenko@karazin.ua
Тел.: (057)7075198
Кімн. 7-83
Наукові інтереси: Застосування методів комп'ютерної хімії для пошуку нових лікарських засобів. Віртуальний скринінг та молекулярний докінг. Хімія азотовмісних гетероциклічних сполук; дослідження багатокомпонентних реакцій, керування їх позиційною та регіоселективністю; використання некласичних методів активації - мікрохвильового та ультразвукового випромінювання.

 

Токарєв Віктор Володимирович

старший викладач

victor_tokarev@protonmail.com

Тел.: (057)7075352

Кімн. 7-87А

Наукові інтереси: квантова хімія, нанотехнології, молекулярні магнетики

 

 

УДП

 

Рудченко Ніна Павлівна

Інженер I категории, зав.лаб.

Тел.: (057) 7075352

Кімн. 7-86

 

Кошман Наталя Василівна

старший лаборант

Тел.: (057)7075352

Кімн. 7-86

 

Борейко Оксана Сергіївна

інженер I категорії

boreyko@karazin.ua

Тел.: (057) 7075352

Кімн. 7-86

 

Болотова Світлана Володимирівна 
інж. 1 кат.

Тел.: (057) 7075352

Кімн. 7-86

 

Шляпкіна Юлія Вікторівна
фахівець навчальної лабораторії (загальної та неорганічної хімії)
тел. (057) 7075352
Кімн.7-86