Skip navigation.
 

Графік проведення відкритих занять

Графік проведення відкритих  лекцій викладачами кафедри органічної хімії хімічного факультету  у весняному семестрі

2018-2019 н.р.

ПІБ

Посада

Навчальна дисципліна   

Тема

Дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Дорошенко А.О.

Зав.каф. проф.,

д.х.н.

 

Органічна хімія 3 курс.

Лекція. Реакції електрофільного заміщення в ароматичному ряду.

18.02. 2019р   _ІУ_пара

ауд.7-79

проф Колос Н.М.

доц.Воробйова Н.П.

2

Колос Н.М.

проф.,

д.х.н.

c/k Внутрішньомолекулярні перегрупування та перициклічні реакції  в органічній хімії

5 курс, магістри

Лекція.

Реакція Дільса - Альдера.

06.03.  2019 р.

ІІ пара,

 ауд. 5-103

проф.Дорошенко А.О.

проф. Кириченко О.В.

3

Колосов М.О.

доц.,

к.х.н.

с/к Сучасний  органічний синтез (КОХ, КХМат)

Лекція. Підготовка синтезу.

14.02.2019р. ІІІ-- пара

ауд.1-7

проф Колос Н.М.

проф. Кириченко О.В.

4

Ліпсон В.В.

проф.,

д.х.н.

с\к  Біонеорганічна та фармацевтична хімія (КНХ,КОХ)

Лекція. Похідні аміноспиртів ароматичного ряду - модулятори рецепторів адреналіну

05.04.2019р.-

ІІІ- пара

Ауд 7-79

проф Колос Н.М.

проф. Дорошенко А.О.

5

Чепелева Л.В.

доц., к.х.н.

Екогеохімія. Хімія вуглеводневих енергоносіїв.

Лаб .заняття. Визначення температури спалаху продуктів перегонки нафти.

22.02.2019р. ІІІ пара

ауд. 5-90

доц.Нікішин О.О.

доц.КолосовМ.О.

6

Коваленко С.М.

проф.,

д.х.н.

Основи управління якістю в фармації

Лекція. Сучасні методи створення лікарських засобів

05.03.2019р.ІІІ пара

ауд.7-79

проф Колос Н.М.

проф.Дорошенко А.О.

7

Кириченко О.В.

проф.,

д.х.н.

Органічна хімія 3 курс

 

Лаб. заняття

Органічні ароматичні кислоти.

02.04.2019_р. ІІ пара

Ауд.5-87

проф.Дорошенко А.О.

доц.Воробйова Н.П.

8

Нікішин О.О.

доц., к.х.н.

Органічна хімія 3 курс

Лаб .заняття Ароматичні аміни.

19.03.2019_р. ІІ пара

Ауд.5-92

проф.Дорошенко А.О.

Доц.Чепелева Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедри органічної хімії, проф.                                                                                                               А.О.Дорошенко