Skip navigation.
 

Рішення Вченої ради хімічного факультету

За рішенням Вченої ради хімічного факультету від 21.11.2014 р.
Протокол № 11 було ухвалено наступне рішення щодо затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри хімічної метрології
Мельника В.В.:

Беручи до уваги:
- доповідь доц. Мельника В.В. на науковому семінарі хімічного факультету 30.10.2014 р.;
- чернетку автореферату докторської дисертації доц. Мельника В.В., переданого голові семінару 30.10.2014 р.;
- обговорення доповіді доц. Мельника В.В. на науковому семінарі хімічного факультету 30.10.2014 р. та на засіданні вченої ради 21.11.2014р.;
- відсутність наукової новизни, та актуальності роботи, що була представлена на семінарі;
- відсутність наукових статей у фахових виданнях за останні 27 років:
вважати запропонованою кафедрою хімічної метрології тему "Вплив природи та концентрації фонових електролітів на процеси протонування в розчинах дикарбонових, тіо-, -дитіодикарбонових кислот і їх застосування для стандартизації вимірювань в хімічному аналізі" (витяг з протоколу № 4 засідання кафедри хімічної метрології від 17.10.2014 р.) як таку, що не може бути темою докторської дисертації зі спеціальності 02.00.02 - "аналітична хімія".
Витяг додається.

Прикріплений файлРозмір
Melnik68.62 KB