Skip navigation.
 

Спеціалізована вчена рада

Наказом Міністерства освіти і науки України № 642 від 26.05.2014 на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна утворена спеціалізована вчена рада Д 64.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» строком на два роки.