Skip navigation.
 

Співробітники

В'юник Іван Миколайович
Завідувач кафедри, доктор хімічних наук, професор
--
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.:(057) 7075483
Кім. 3-93
Наукові інтереси: міжчастинкові взаємодії в неводних розчинниках, вплив температурі, розчинника, електролітних частинок

 

Калугін Олег Миколайович
Кандидат хімічних наук, професор, декан хімічного факультету, член міжнародного
електрохімічного товариства (ISE)
chemdean@univer.kharkov.uaonkalugin@gmail.com
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075556, 7075173
Факс: (057) 7075556
Кім. 1-75, 3-96
Наукові інтереси:
(1) комп'ютерне моделювання (молекулярно-динамічне моделювання та
квантово-хімічно розрахунки) електролітних розчинів, молекулярних та іонних
рідин в об'ємній фазі та в середині вуглецевих нанотрубок; (2) теоретичне та
експериментальне (кондуктометрія, коливальна та ЯМР-спектроскопія, розсіяння
та дифракція нейтронів) дослідження міжмолекулярних, іон-іонних та іон-
молекулярних взаємодій, мікроструктури та динаміки частинок в іон-молекулярних
системах

 

Шишкіна Світлана Валентинівна
Кандидат хімічних наук, доцент
Shishkin@xray.isc.kharkov.com
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 3410273
НТК «Інститут монокристалів» НАНУ
Наукові інтереси: кристалохімія, комп'ютерна хімія

Кійко Сергій Михайлович
Кандидат хімічних наук, доцент
--
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075483
Кім. 3-91
Наукові інтереси: фізична хімія змішаних розчинів неелектролітів, неорганічні функціональні матеріали медичного призначення

Панченко Валентина Григорівна
Кандидат хімічних наук, доцент
Valentina.G.Panchenko@univer.kharkov.ua
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075367
Кім. 3-94
Наукові інтереси: фізична хімія неводних розчинів електролітів

Колесник Ярослав Валентинович
Кандидат хімічних наук, доцент
Yaroslav.V.Kolesnik@ univer.kharkov.ua
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075183
Кім. 3-96
Наукові інтереси: молекулярно-динамічне моделювання; фізична хімія розчинів електролітів

Чергинець Віктор Леонідович
доктор хімічних наук, професор
Т.: (057) 3410218
НТК «Інститут монокристалів» НАНУ
Наукові інтереси: одержання та очистка матеріалів, дослідження сольових розплавів

Кириченко Олександр Васильович
Кандидат хімічних наук, старший викладач
kyrychenko@univer.kharkov.ua
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075335
Кім. 1-72
Наукові інтереси: спектроскопія та молекулярне моделювання

Черножук Тетяна Василівна
Старший викладач, кандидат хімічних наук
tanya.chernozhuk@gmail.com
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075183
Кім. 3-95
Наукові інтереси: фізико-хімічні дослідження неводних розчинів електролітів в широкому інтервалі температур та концентрацій

Корсун Олександр Миколайович
Викладач
oleksandr.korsun@gmail.com
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075183
Кім. 3-95
Наукові інтереси: аb initio молекулярно-динамічне і квантово-хімічне дослідження властивостей іон-молекулярних систем та електронної будови функціональних матеріалів на основі вуглецевих нанотрубок

 

Вовчинський Ігор Сергійович

старший викладач
vovchinsky7898@gmail.com
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075646

Кім. 0-6
Наукові інтереси:  молекулярно-динамічне моделювання молекулярних, іонних і іон-молекулярних рідин та вуглецевих нанотрубок

Рябчунова Анастасія Валеріївна
Старший викладач
Ryabchunova.anastasia@gmail.com

a.v.riabchunova@karazin.ua
Адреса власної Інтернет сторінки --
Т.: (057) 7075183
Кім. 3-95, 3-97, 3-98
Наукові інтереси: електрична провідність та міжчастинкові взаємодії в розчинах іонних рідин в полярних розчинниках