Skip navigation.

Кафедра хімічного матеріалознавства

Власний сайт кафедри

Профіль Google Scholar

 

Кафедра хімічного матеріалознавства була заснована в 1805 році як кафедра технології і комерції, теперішню назву носить з 2004 року.

На кафедрі працювали академік А.І. Кіпріанов, академік Л.М. Литвиненко, професори В.Ф. Лаврушин, В.М. Толмачов та багато інших видатних учених.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів хімічного та біологічного факультетів, викладаючи курси  «Хемоінформатика та інформаційні технології для хіміків», «Хемоінформатика і хемометрія», «Загальна та хімічна екологія», «Хімія високомолекулярних сполук», «Основи хімічної технології», «Молекулярне моделювання», «Прикладна квантова хімія», «Актуальні проблеми фізичної хімії», «Кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення, сорбції та іонного обміну» «Токсикологія», «Органічна хімія». Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Дизайн матеріалів і хімічна інформатика» та бере участь у викладанні за міжкафедральними спеціалізаціями „Фармацевтична хімія" та „Комп'ютерна хімія та молекулярний дизайн".

Кафедра підтримує тісні зв'язки з українськими та закордонними колегами, зокрема, з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Інститутів хімії поверхні, загальної і неорганічної хімії НАН України, університетів Кембриджа (Великобританія), Тусона (США),  Кампінаса (Бразилія) та інших. Наукові дослідження кафедри координуються Науковими Радами НАН України по напрямкам «Неорганічна хімія» й «Аналітична хімія» і концентруються на таких напрямах:

 • математичне моделювання, аналіз даних в хімії, хемометрія;
 • квантова хімія і комп'ютерний дизайн сполук і матеріалів;
 • органо-кремнеземні гібридні матеріали;
 • кінетика і механізми хімічних реакцій у твердих тілах, хімія поверхні;
 • гетероциклічні органічні люмінофори.

Співробітники кафедри є авторами ряду підручників та монографій, а також численних наукових робіт у періодичних фахових виданнях.

За участю кафедри було організовано ряд міжнародних конференцій та семінарів, зокрема: «Актуальні проблеми хімічного матеріалознавства», «Сучасна фізична хімія для хай-тек матеріалів», «Хімічна освіта в XXI сторіччі: виклики і перспективи», «Динаміка і структура в фізиці і хімії», «Сучасні проблеми фізичної хімії й електрохімії розчинів». На кафедрі постійно працює науковий семінар «Сучасна фізична та аналітична хімія для хай-тек матеріалів»; активно ведеться робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Захищені дисертації:

 

 1. В. В. Іванов. Лінійні моделі та мультиреференсна теорія зв'язаних кластерів для заданого стану в проблемі багаточастинкових кореляцій у молекулах. Дис. ... докт. хім. наук. 2010 р.
 2. Herica Aparecida Magosso. Preparation and properties of the new anion-exchanger n-propyl(methylpyridinium)silsesquioxane chloride polymers. Дис. ... доктора наук. Університет штату Сан-Пауло в Кампінасі, Бразилія, 2008 р., Наукові консультанти Й. Гушикем, Ю.В. Холін
 3. І. В. Христенко. Характеристики реагентів у при поверхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні, 2008 р., науковий керівник проф. Ю. В. Холін.
 4. А. В. Пантелеймонов. Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту, 2009 р., науковий керівник. Ю.В. Холін.
 5. Д. І. Лях. Теорія зв'язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул, 2009 р., науковий керівник В. В. Іванов.
 6. С. В. Корнеев. Гібридні кремнезем-органічні матеріали з іммобілізованими комплексоутворюючими барвниками трифенілметанового ряду: добування, фізико-хімічні та комплексоутворюючі властивості, 2010 р, науковий керівник Ю.В. Холін.
 7. Т. А. Клименко. Електронно-збуджені та збурені стани молекул у теорії зв'язаних кластерів. Дис. ... канд. хім. наук. 2011 р., науковий керівник. В. В. Іванов.
 8. А. Б. Захаров. Оптичнi та нелiнiйно оптичнi властивостi p-спряжених олiгомерiв в локальнiй теорii зв'язаних кластерiв. Дис. ... канд. хім. наук. 2016 р., науковий керівник. В. В. Іванов.
 9. О. С. Ткаченко. Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників. Дис. ... канд. хім. наук. 2016 р., науковий керівник - доцент А. В. Пантелеймонов.