Skip navigation.
 

Теми науково-дослідних робіт

Наукова діяльність кафедри неорганічної хімії проводиться за трьома напрямками:

а) Експериментальне та молекулярно-динамічне дослідження рівноважних та транспортних процесів в іонних рідинах (ІР) та іон-молекулярних системах (ІМС) - неводних електролітних розчинах в об'ємній фазі та в середині вуглецевих наноматеріалів. Дослідження направлені на встановлення закономірностей впливу температури, концентрації та молекулярних параметрів компонентів та просторових обмежень у наноматеріалах на мікроскопічні властивості розчинників та електролітних розчинів в них з метою цілеспрямованого використання ІР та ІМС як новітніх функціональних матеріалів в сучасних наукоємних пристроях (літій-іонні акумулятори, суперконденсатори та т.ін.) та електрохімічних технологіях.
б) Розробка методів синтезу однорідних монодисперсних порошків гідроксилапатиту та β-трикальційфосфату та їх бінарних сумішей різного складу та методів одержання одно- та двохфазних керамічних матеріалів з пористістю до 70% як матеріалів, що добре себе зарекомендували в ортопедичній практиці у Харківському НДІ ортопедії і травматології імені М.І. Сітенко.