Skip navigation.
 

Переддипломна практика

На засіданні кафедри хімічної метрології (протокол №5 від 31.10.2017 року) було затверджено теми робіт переддипломної практики студентів 6 курсу денної форми навчання  хімічного факультету, що спеціалізуються на кафедрі хімічної метрології.

 

Студенти, що проходять практику на кафедрі хімічної метрології:

 

  1. Волкова Анастасія Сергіївна «Моніторинг вмісту Натрію, Калію, Кальцію та Магнію в продуктах переробки молочної сироватки»
  2. Дояренко Марина Миколаївна «Оцінка можливості ТШХ-розділення деяких харчових барвників з рухомими фазами на основі ПАР»
  3. Лисак Наталія Михайлівна «Люмінісцентні властивості триптофану у водних буферних розчинах»
  4. Манзолевський Владислав Олександрович «Визначення вмісту Плюмбуму та Купруму в лікувальній глині атомно-абсорбційним та атомно-емісійним з індуктивно-зв'язаною плазмою методами з використанням Тритон Х-100»
  5. Марченко Артем Вадимович «Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Ніколу та Цинку в нафті»
  6. Ситник Дар'я Олегівна «Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Плюмбуму та Мангану в газоконденсаті»
  7. Соловйова Олена Володимирівна «Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Цинку, Мангану та Кадмію в пластових водах»
  8. Радомська Ганна Павлівна «Оцінка метрологічних характеристик методики електрофоретичного розділення та напівкількісного визначення харчових барвників»
  9. Рисухіна Ганна Ігорівна «Вплив тетрабутиламмоній броміду та броміду натрію на кислотно-основні властивості бром тимолового синього у водному середовищі»
  10. Хаджикова Олександра Олександрівна «Бінарне тестування домішок у фармацевтичних препаратах»

 

 

Студенти, що проходять практику в університетах Франції:

Халіна Карина Вікторівна «Зміна властивостей пильці, спричинене впливу на неї Ота NO2 в атмосферному повітрі»

 

Теми переддипломної практики студентів 6 курсу

 

ПІБ

Тема практики

Керівник практики

Керівник курсової роботи

Волкова Анастасія Сергіївна

«Моніторинг вмісту Натрію, Калію, Кальцію та Магнію в продуктах переробки молочної сироватки»

Юрченко О.І.

Юрченко О.І.

Дояренко Марина Миколаївна

«Оцінка можливості ТШХ-розділення деяких харчових барвників з рухомими фазами на основі ПАР»

Коновалова О.Ю.

Коновалова О.Ю.

Лисак Наталія Михайлівна

«Люмінісцентні властивості триптофану у водних буферних розчинах»

Нікітіна Н.О.

Нікітіна Н.О.

Манзолевський Владислав Олександрович

 

«Визначення вмісту Плюмбуму та Купруму в лікувальній глині атомно-абсорбційним та атомно-емісійним з індуктивно-зв'язаною плазмою методами з використанням Тритон Х-100»

Юрченко О.І.

Юрченко О.І.

Марченко Артем Вадимович

 

«Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Ніколу та Цинку в нафті»

Коновалова О.Ю.

Коновалова О.Ю.

Ситник Дар'я Олегівна

 

 

«Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Плюмбуму та Мангану в газоконденсаті»

Нікітіна Н.О.

Кравченко О.А.

Соловйова Олена Володимирівна

 

«Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Цинку, Мангану та Кадмію в пластових водах»

Коновалова О.Ю.

Коновалова О.Ю.

Радомська Ганна Павлівна

 

«Оцінка метрологічних характеристик методики електрофоретичного розділення та напівкількісного визначення харчових барвників»

 

Коновалова О.Ю.

Коновалова О.Ю.

Рисухіна Ганна Ігорівна

 

«Вплив тетрабутиламмоній броміду та броміду натрію на кислотно-основні властивості бром тимолового синього у водному середовищі»

Нікітіна Н.О.

Нікітіна Н.О.

Хаджикова Олександра Олександрівна

«Бінарне тестування домішок у фармацевтичних препаратах»

Нікітіна Н.О.

Нікітіна Н.О.

Халіна Карина Вікторівна

«Зміна властивостей пильці, спричинене впливу на неї Ота NO2 в атмосферному повітрі»

Коновалова О.Ю.

Коновалова О.Ю.