Skip navigation.
 

Аспіранти

Каліненко Ольга Сергіївна

Спеціальність 02.00.02 - аналітична хімія
«Покращення метрологічних характеристик результатів атомно-абсорбційного аналізу харчових продуктів з використанням двохчастотної дії ультразвуку»
Науковий керівник Бакланов О.М. д.х.н., проф.
Листопад 2012 - листопад 2015

E-mail:  ok150388@mail.ru

 

Публікації

 

 1. Бєлова О. Ультразвук у визначенні вмісту хрому в друкарських фарбах та газетах / О. Бєлова, О. Бакланов, Л. Бакланова, О. Каліненко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Хімічні науки». - 2013.  - № 24.  - С. 73 - 78.  
 2. Бакланов О. Використання ультразвуку в аналізі і технології хлориду натрію фармакопейної чистоти / О. Бакланов, О. Каліненко, О. Юрченко, О. Бєлова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Хімічні науки». - 2013.  - № 24.  - С. 84 - 88.
 3. Юрченко О. І. Двохчастотний ультразвук в підготовці проб жирів та олій для визначення Плюмбуму та Кадмію / О. І. Юрченко, О. С. Каліненко,  Л. В. Бакланова, О. М. Бакланов, М. О. Добріян, Т. В. Черножук // Вісник Харківського національного університету. - 2014. - № 1136. Хімія. Вип. 24 (47). - С. 126-132.
 4. Юрченко О. И. Интенсификация сухой минерализации пищевых продуктов парами окислителей с ИК-облучением / О. И. Юрченко, А. Н. Бакланов, Е. А. Белова, О. С. Калиненко, Л. В. Бакланова, В. И. Ларин // Український хімічний журнал. - 2015. - Т. 81, № 4. - С. 98-102.
 5. Kalinenko Olga Sergeevna Ultrasound to intensify of food dry mineralization by the oxidants in vapor form / Oleg Ivanovich Yurchenko, Aleksandr Nikolaevich Baklanov, Kalinenko Olga Sergeevna, Elena Aleksandrovna Belova, Larisa Vladimirovna Baklanova  // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Chemistry and chemical technology. - 2015. - № 7 (27). - P. 122 - 129.

Тези доповідей


 1. Калиненко О. С. Использование двухчастотного ультразвука в интенсификации экстракции свинца и кадмия из жиров и масел / О. С. Калиненко, О. В.  Сероштан, Л. В. Бакланова // VІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні каразінські читання - 2014»,  22 - 23 квітня 2014 р.: тези доповідей. - Харків, 2014. - С. 140.
 2. Калиненко О. С. Импульсный ультразвук в получении и анализе хлорида натрия фармакопейной чистоты / О. С. Калиненко, А. Н. Бакланов // ХV Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 21 - 23 травня 2014 р: тези доповідей. - Київ, 2014.  - С. 111.
 3. Каліненко О. С. Імпульсний УЗ в руйнуванні органічних сполук в розчинах кухонної солі та розсолу / О. С. Каліненко, О. І. Юрченко, О. М. Бакланов // Київська конференція з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2014», 9 -12 червня 2014 р.: тези доповідей. - Київ, 2014. - С. 149.
 4. Каліненко О. С. Отримання хлориду натрію фармакопейного в вакуум-випарних апаратах з використанням ультразвуку / О. С. Каліненко, О. М. Бакланов // XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних вчених, 7 - 11 вересня 2014 р.: тези доповідей. - Одеса, 2014. - С. 123.
 5. Каліненко О. С. Визначення свинцю та кадмію у харчових продуктах за допомогою сухої мінералізації / О. С. Каліненко,  О. О. Бєлова  // XV наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2015»,  24-27 травня 2015 р.: тези доповідей. - Львів, 2015. - 360 с.
 6. Калиненко О. С. Определение цинка и меди в сахаре с использованием ультразвука / О. С. Калиненко // XІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії з міжнародною участю, 19 - 21 травня 2015 р.: тези доповідей. - Дніпропетровськ, 2015. -  С. 87.